Γενικές πληροφορίες

Η Σχολική μας Βιβλιοθήκη διανύει μία περίοδο πενήντα ετών γόνιμης και δημιουργικής λειτουργίας. Δημιουργήθηκε μετά το Καλαβρυτινό Ολοκαύτωμα στις 13-12-1943, από ανθρώπους-ευεργέτες της πόλης και της επαρχίας μας, με κύριο στόχο να «περιθάλψει» πνευματικά τα απορφανισμένα παιδιά αλλά και τα αγροτόπαιδα της επαρχίας μας. Ένα σύνολο ανθρώπων επωμίσθηκαν αυτό το έργο και εργάσθηκαν ανιδιοτελώς και αφειδώς τόσο ποσοτικά –εξοπλισμός, βιβλία- όσο και ποιοτικά -να αποκτήσουν οι νέοι μας εφόδια στη ζωή, να διευρύνουν τις γνώσεις τους, να αποκτήσει η ζωή τους πνευματικό περιεχόμενο και προσανατολισμό.

Η συλλογή της Σχολικής Βιβλιοθήκης είναι μηχανοργανωμένη στα προγράμματα ΑΒΕΚΤ-BOOKS και ταξιθετημένη σύμφωνα με το σύστημα DEWEY. Αριθμεί περίπου 20.000 τίτλους, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που καλύπτουν όλους τους τομείς του πνευματικού και επιστημονικού επιστητού. Είναι επαρκώς εξοπλισμένη με πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό (CD – CD Roms – cassettes και video cassettes). Παράλληλα, διαθέτει έναν Η/Υ για αναζήτηση υλικού και πρόσβαση στο Διαδίκτυο (Internet).

Η βιβλιοθήκη, στα πλαίσια της ίδρυσης και λειτουργίας της, διέπεται από Εσωτερικό Κανονισμό χρήσης-δανεισμού, η γνώση του οποίου καθίσταται απαραίτητο «εργαλείο» για την ουσιαστικότερη και λειτουργικότερη συνεργασία με τα μέλη-αναγνώστες της.

Οι χώροι της έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν, σύγχρονη διδασκαλία μαθημάτων με οπτικοακουστικά μέσα, υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων, διαλέξεις, εκθέσεις, πνευματικά αφιερώματα, πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.λ.π.

Η βιβλιοθήκη μας είναι ανοιχτή στην τοπική κοινωνία. Εκτός του ότι πολλοί βιβλιόφιλοι Καλαβρυτινοί πολίτες συγκαταλέγονται ανάμεσα στα μέλη της, συνεργάζεται ισότιμα και με άλλα πνευματικά ιδρύματα και πολιτιστικούς φορείς(Δημοτική Πολιτιστική Επιχείρηση, Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος, Δημακοπούλειος Βιβλιοθήκη κ.ά) στην ανάληψη κοινών πνευματικών και πολιτιστικών δράσεων όπως π.χ. την έκδοση βιβλίων, την έκδοση του περιοδικού «ἐπι-κοινωνεῖν», τον Πανελλήνιο Μαθητικό Ποιητικό Διαγωνισμό «Άθλον Ποιήσεως Γιάννη και Λένας Στρέφη-Κουτσοχέρα» κ.ά.

Όπως κάθε σχολική χρονιά έτσι κι εφέτος η βιβλιοθήκη μας επάξια «στήριξε» κάποιες αξιόλογες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και δραστηριότητες των τριών σχολικών Μονάδων που «εξυπηρετεί»: το Γυμνάσιο, το Γεν. Λύκειο και το Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑΛ, καταδεικνύοντας, για άλλη μία φορά, το σπουδαίο και καταλυτικό της ρόλο στην εκπαιδευτική και παιδαγωγική διαδικασία.

Αξίζει όμως να επισημανθεί και να καταγραφεί ως ξεχωριστό φετινό «πεπραγμένο» της βιβλιοθήκης η αποδοχή μια μεγάλης δωρεάς, της προσωπικής βιβλιοθήκης του αείμνηστου Λογοτέχνη-Συγγραφέα Λάμπη Λούκου, αποτελούμενη από 2.600 περίπου τίτλους βιβλίων ποικίλου περιεχομένου, που η οικογένειά του γενναιόδωρα πρόσφερε στη βιβλιοθήκη μας.

Κάτω, λοιπόν, από αυτές τις προϋποθέσεις, άρτια υποδομή, δελεαστικό περιβάλλον και αναπτυξιακές προοπτικές, η Σχολική μας Βιβλιοθήκη έχει καταστεί ένα πνευματικό κύτταρο, ένα πολιτιστικό κέντρο, ένα παράθυρο ανοικτό για τους νέους μας, για την κοινωνία.