Φωτογραφικό Υλικό

Η συνηθέστερη εικόνα του χώρου της βιβλιοθήκης είναι μαθητές να διαβάζουν ή να παίζουν σκάκι

Εικόνες από τα σκακιστικά μαθήματα κατά το σχολικό έτος 2011-12:

Εικόνες κατά τη διάρκεια ενός σεμιναρίου για εκπαιδευτικούς με θέμα τις »Ερευνητικές Εργασίες» (σχ. έτος 2011-12):