Γενικό Λύκειο Καλαβρύτων

Αναβαθμολόγηση γραπτ?ν
(συντάκτης: Διαχειριστής , ημερ/νία: 06-06-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η προθεσμία αιτήσεων για αναβαθμολόγηση είναι τρεις μέρες μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι

1. Αίτηση

2. Παράβολο

ΓΕ.Λ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ