Γενικό Λύκειο Καλαβρύτων

Το Γυμνάσιο στην πορεία του χρόνου...


Το γονεοσυντήρητο σχολείο (1711-1835)

Το Δημοσυντήρητο σχολείο (1835-1862)

Το Γυμνάσιο μετά το Καλαβρυτινό Ολοκαύτωμα

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Αποσπάσματα από την εφημερίδα "Τα Καλάβρυτα"

Παλαιό αρχιτεκτονικό σχέδιο του κτιρίου του Γυμνασίου Καλαβρύτων"