Γενικό Λύκειο Καλαβρύτων

Αποτελέσματα αγώνων ping-pong Β Φάσης
(συντάκτης: Διαχειριστής , ημερ/νία: 22-03-2012)

Εσωτερικό πρωτάθλημα ping-pong σχολείων δευτ/θμιας εκπαίδευσης Καλαβρύτων - Αποτελέσματα Β Φάσης ανά κατηγορία:

Γυμνάσιο
1. Θανόπουλος (Β) - Λεχουρίτης (Α) (2 - 0)
2. Καλλιόπουλος (Α) - Μυλωνάς (Γ) (0 - 2)
3. Λουραντάκης (Β) - Λίτσι (Β) (2 - 1)
4. Αλεξόπουλος άνευ αγώνα

Κοριτσιών Λυκείων
1. Τζούδα (Β) - Γκρίντζου (Β) (0 - 2)
2. Χρυσανθακοπούλου (Α) - Αλεξοπούλου (Β) (2 - 0)
3. Τριανταφύλλου (Εκπ/κός) άνευ αγώνα

Αγοριών Λυκείων
1. Μπαχάς (Α) - Καλδίρης (Γ) (1 - 2)
2. Μπράτσικας (Γ) - Ροκάι (Γ) (1 - 2)
3. Τζαφεράι (Β) - Παναγόπουλος (Εκπ/κοί) (2 - 1)
4. Κεφαλάς (Εκπ/κός) - Χριστιάς (Εκπ/κός) (0 - 2)
5. Παπαγεωργίου (Α) - Ζυγούρας (Β) (2 - 1)
6. Θεοδωράκος (Εκπ/κός) άνευ αγώνα