Γενικό Λύκειο Καλαβρύτων

Αγώνες ping-pong Β Φάσης
(συντάκτης: Διαχειριστής , ημερ/νία: 16-03-2012)

Εσωτερικό πρωτάθλημα ping-pong σχολείων δευτ/θμιας εκπαίδευσης Καλαβρύτων - Αγώνες Β Φάσης ανά κατηγορία:

Γυμνασίου
1. Θανόπουλος (Β) - Λεχουρίτης (Α)
2. Καλλιόπουλος (Α) - Μυλωνάς (Γ)
3. Λουραντάκης (Β) - Λίτσι (Β)
4. Αλεξόπουλος άνευ αγώνα

Κοριτσιών Λυκείων
1. Τζούδα (Β) - Γκρίντζου (Β)
2. Χρυσανθακοπούλου (Α) - Αλεξοπούλου (Β)
3. Τριανταφύλλου (Εκπ/κός) άνευ αγώνα

Αγοριών Λυκείων
1. Μπαχάς (Α) - Καλδίρης (Γ)
2. Μπράτσικας (Γ) - Ροκάι (Γ)
3. Τζαφεράι (Β) - Νικητή αγώνα: Δαδιώτης-Παναγόπουλος (Εκπ/κοί)
4. Κεφαλάς (Εκπ/κός) - Χριστιάς (Εκπ/κός)
5. Παπαγεωργίου (Α) - Ζυγούρας (Β)
6. Θεοδωράκος (Εκπ/κός) άνευ αγώνα