Γενικό Λύκειο Καλαβρύτων

Πρόγραμμα "Comenius"
(συντάκτης: Διαχειριστής , ημερ/νία: 11-01-2011)


Τι είναι το πρόγραμμα Comenius;

Γενικοί στόχοι της ενέργειας COMENIUS είναι η βελτίωση της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασής της, ιδίως μέσω της ενθάρρυνσης της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ σχολικών ιδρυμάτων και της συμβολής στη βελτίωση της επαγγελματικής εξέλιξης των εργαζομένων οι οποίοι εμπλέκονται άμεσα στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης, καθώς και η προαγωγή της εκμάθησης γλωσσών και της διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι διετούς διάρκειας (8/2010-8/2012), περιλαμβάνει τουλάχιστον 24 κινητικότητες (δηλ. μεταβάσεις) και ο προϋπολογισμός του είναι 21.000 ευρώ.


Τίτλος προγράμματος:

Where have all the bees gone? Πού έχουν πάει όλες οι μέλισσες;


Σκοπός προγράμματος:

Το πρόγραμμα έχει στον πυρήνα του κυρίως περιβαλλοντικά ζητήματα με το σκεπτικό ότι οι ζωντανοί οργανισμοί στον πλανήτη συνδέονται μεταξύ τους και αλληλοεξαρτώνται.

  • Στόχος είναι να αναπτυχθεί μια ουσιαστική εταιρική σχέση με εθνικά πάρκα και άλλες οργανώσεις για την ανάλυση και σύγκριση της χλωρίδας και πανίδας, ιδίως των απειλουμένων ειδών.
  • Επικεντρώνεται στον τομέα του περιβάλλοντος, την ευαισθητοποίηση των μαθητών αναφορικά με την αλληλεπίδρασή τους με το περιβάλλον στην καθημερινή τους ζωή.
  • Σκοπό έχει επίσης να ενθαρρύνει την κινητικότητα εκπαιδευτικών και μαθητών και να διασφαλίσει ότι αυτή η κινητικότητα είναι οργανωμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να μεγιστοποιηθεί το όφελος για καθένα από τα δύο εμπλεκόμενα μέρη.
  • Μέσα από παρουσιάσεις Power Point, εργαστήρια και την τακτική επικοινωνία μεταξύ των μαθητών, σκοπός είναι τέλος η ανάπτυξη μιας σειράς δεξιοτήτων, από ξένες γλώσσες, επικοινωνία, έως έρευνα, ανάλυση και παρουσίαση.

Συμμετέχοντα σχολεία:

1. Schwerin, Γερμανία
2. Toul, Γαλλία
3. Zory, Πολωνία
4. Leon, Ισπανία
5. Sora Frosinone, Ιταλία
6. Vihti, Φινλανδία
7. Καλάβρυτα, Ελλάδα


Τι έχει γίνει μέχρι τώρα:

Έχει δημιουργηθεί ένα δίκτυο για το πρόγραμμα το οποίο λειτουργεί, σε γενικές γραμμές, στο πρότυπο του Facebook. Συγκεκριμένα, όλοι οι εμπλεκόμενοι στο πρόγραμμα (εκπαιδευτικοί-μαθητές), και ευελπιστούμε και άλλοι οι οποίοι θα ενδιαφερθούν γι' αυτό, έχουν δημιουργήσει ένα λογαριασμό στο δίκτυο μέσω του οποίου επικοινωνούν μεταξύ τους, κάνοντας διάλογο επάνω σε θέματα σχετικά με το πρόγραμμα, ανταλλάσσοντας απόψεις, «ανεβάζοντας» φωτογραφίες και βίντεο, σχολιάζοντας συζητήσεις άλλων κ.ο.κ.
Η διεύθυνση της ιστοσελίδας είναι http://comeniusbees.ning.com/.

Χρονοδιάγραμμα του υπόλοιπου προγράμματος (μέχρι 8/2012):

  • Φθινόπωρο 2011: Συνάντηση στην Ισπανία
  • Άνοιξη 2012: Συνάντηση στη Γαλλία και τη Φινλανδία
  • Τελική συνάντηση συντονιστών στην Πολωνία.

Εξυπακούεται ότι μία από τις βασικές προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση του προγράμματος είναι και η διάχυση των αποτελεσμάτων του στη σχολική κοινότητα και την τοπική κοινωνία μέσω διαφόρων τρόπων όπως παρουσίαση, ιστοσελίδα, έκδοση φυλλαδίου, αφίσας κτλ.