Γενικό Λύκειο Καλαβρύτων

Λογισμικό για τα Μαθηματικά
(συντάκτης: Θεοδωράκος Άρης , ημερ/νία: 03-05-2011)

Σας παραθέτω τα πιο σημαντικά προγράμματα που θα σας βοηθήσουν σε ασκήσεις και γραφικές παραστάσεις στα Μαθηματικά:

1. Mathematica
Το ισχυρότερο μαθηματικό εργαλείο που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Επιλύει εξισώσεις, συστήματα εξισώσεων, παραγοντοποιεί και υπολογίζει μέχρι παραγώγους και ολοκληρώματα!

2. Geogebra
Το απόλυτο και εύχρηστο εργαλείο για την αναλυτική γεωμετρία. Κατασκευάζει όλες τις κωνικές τομές, βρίσκει γεωμετρικούς τόπους, εφαπτόμενες κ.α. Είναι και δωρεάν!

3. Graphmatica
Λογισμικό με το οποίο μπορείτε να σχεδιάσετε πολύ απλά τη γραφική παράσταση οποιασδήποτε συνάρτησης.