Γενικό Λύκειο Καλαβρύτων

Online Dictionaries
(συντάκτης: Αλέξανδρος Βελαώρας , ημερ/νία: 13-11-2012)

Παρακάτω θα βρείτε τους συνδέσμους για την ηλεκτρονική έκδοση ορισμένων αξιόπιστων μονόγλωσσων λεξικών της Αγγλικής, τα οποία μπορείτε να συμβουλεύεσθε χωρίς συνδρομή:
1. Oxford Advanced Learner's Dictionary
2. Cambridge Dictionaries Online
3. Macmillan Dictionary and Thesaurus
4. Merriam-Webster Dictionary

Πολλαπλά χρήσιμο είναι επίσης το πολύγλωσσο μεταφραστικό λεξικό PONS.