Γενικό Λύκειο Καλαβρύτων

Υλικό εκμάθησης Παραδοσιακών Χορών
(συντάκτης: Διαχειριστής , ημερ/νία: 01-06-2011)

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΑΠΘ (Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης) έχει δημιουργήσει υλικό υποστήριξης εξ αποστάσεως εκμάθησης Παραδοσιακών Χορών.

Το υλικό «Παραδοσιακοί Χοροί» έχει αναρτηθεί στον κόμβο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου http://www.pi-schools.gr , στο υποστηρικτικό υλικό για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.