Γενικό Λύκειο Καλαβρύτων

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου
(συντάκτης: Διαχειριστής , ημερ/νία: 07-12-2010)

Το σχολείο είναι μια οργανωμένη κοινότητα μέσα στην οποία μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς, κηδεμόνες και τοπικοί φορείς συνεργάζονται αρμονικά και με αμοιβαίο σεβασμό, ώστε να επιτύχουν την εξασφάλιση θετικού παιδαγωγικού κλίματος και να μεγιστοποιήσουν έτσι τις δυνατότητες επίτευξης των στόχων της συγκεκριμένης σχολικής βαθμίδας. Η ύπαρξη κανόνων και η τήρησή τους διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα του έργου του σχολείου, αλλά και βοηθά τους μαθητές να αποκομίσουν τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη από την εκπαιδευτική διαδικασία, να αναδείξουν στοιχεία της προσωπικότητάς τους χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις. Σύμφωνα με τα παραπάνω, καθώς και με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις, παρατίθενται κάποιοι κανονισμοί, απαραίτητοι για τη σωστή εσωτερική οργάνωση της σχολικής ζωής.

  • Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών στο σχολείο κατά την ώρα της πρωινής συγκέντρωσης κρίνεται απαραίτητη, καθώς τότε γίνονται σημαντικές ανακοινώσεις που είναι αναγκαίο να γνωρίζουν οι μαθητές για την ομαλή συμμετοχή τους στη σχολική ζωή. Είναι αυτονόητο ότι πρέπει οι μαθητές να τηρούν το χρόνο έναρξης και λήξης του σχολικού προγράμματος.
  • Η συμμετοχή των μαθητών στις σχολικές δραστηριότητες (σχολικές, εθνικές, θρησκευτικές γιορτές, αθλητικές, πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες) αποτελεί ηθική υποχρέωσή τους και συμβάλλει στη διαμόρφωση καλού κλίματος και την ομαλή λειτουργία της σχολικής κοινότητας. Η μη συμμετοχή των μαθητών στις σχολικές δραστηριότητες αποτελεί σημείο αναφοράς για τον αυτονόητο αποκλεισμό τους και από τις υπόλοιπες κοινές δράσεις του σχολείου (π.χ. ομαδικές εκδρομές).
  • Οι μαθητές είναι υπεύθυνοι σε ότι αφορά την ποιότητα του σχολικού χώρου. Επομένως κρίνεται απαραίτητος εκ μέρους τους ο σεβασμός των αιθουσών, των εργαστηρίων και γενικότερα όλων των χώρων του σχολικού συγκροτήματος. Επιπλέον, απαιτείται προσεκτική χρήση της σχολικής περιουσίας.
  • Από φέτος, εφαρμόζεται το σύστημα της επιστροφής και επαναχρησιμοποίησης των βιβλίων σε άριστη κατάσταση. Τα σχολικά βιβλία παρέχονται δωρεάν για χρήση των μαθητών, επομένως η οποιαδήποτε κακοποίησή τους (π.χ. σχίσιμο, κάψιμο) είναι αντίθετη με το πνεύμα του σχολείου. Επίσης, τα βιβλία εκείνα που παρέχονται στους μαθητές στην Α? τάξη και προβλέπεται χρήση τους στις επόμενες (π.χ. Γλωσσικές Ασκήσεις για το Λύκειο) διανέμονται μόνο μια φορά και αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του μαθητή η προστασία τους και η δυνατότητα να ξαναχρησιμοποιηθούν. Τα βιβλία χρεώνονται για χρήση και επιστρέφονται με το τέλος της σχολικής χρονιάς. Για το λόγο αυτό, οι μαθητές οφείλουν να διατηρούν καθαρά τα σχολικά βιβλία.
  • Δεν επιτρέπεται η μεταφορά και χρήση κινητών τηλεφώνων στο χώρο του σχολείου.
  • Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα των μαθητών στο χώρο του σχολείου.
  • Η φοίτηση των μαθητών στο σχολείο πρέπει να είναι τακτική και η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων ανελλιπής και όχι επιλεκτική, διότι σε διαφορετική περίπτωση δημιουργούνται κενά στους μαθητές που επηρεάζουν αρνητικά την επίδοση και την πρόοδό τους.
  • Η αρμονική συνεργασία μαθητών και διδασκόντων στηρίζεται σε προϋποθέσεις όπως η τάξη, η ησυχία και το ήρεμο κλίμα, τις οποίες οι μαθητές πρέπει να σέβονται και να τηρούν.
  • Δεν επιτρέπονται στο χώρο του σχολείου συμπεριφορές που δε συνάδουν με τη μαθητική ιδιότητα (π.χ. ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των ίδιων και άλλων, επιθετική ή απρεπής συμπεριφορά κ.τ.ό). Επίσης, η εμφάνιση των μαθητών στο σχολείο πρέπει να συμφωνεί με την ιδιότητά τους ως μαθητές.
  • Στο πλαίσιο της σχολικής ζωής οι μαθητές πρέπει να έχουν δημοκρατική συμπεριφορά, να σέβονται τους κανόνες του σχολείου, τους συμμαθητές, τους καθηγητές και τη σχολική περιουσία, να επιδιώκουν την ισότιμη συμμετοχή τους, να προστατεύουν τα δικαιώματά τους, αλλά και να αναλαμβάνουν με ευσυνειδησία τις υποχρεώσεις τους.