Γενικό Λύκειο Καλαβρύτων

Κανονισμός Εκδρομών και Περιπάτων
(συντάκτης: Διαχειριστής , ημερ/νία: 07-12-2010)

 • Όλες οι εκπαιδευτικές εκδρομές/επισκέψεις προγραμματίζονται και γίνονται οι απαραίτητες διαδικασίες στην αρχή της σχολικής χρονιάς με τη συνεργασία του συλλόγου διδασκόντων, των εκπροσώπων των μαθητών και του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων. Κατά το νόμο ο γονέας/ κηδεμόνας υπογράφει υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δίνει την άδεια στο παιδί του να συμμετάσχει στην εκδρομή αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τη συμπεριφορά του, αποδεχόμενος παράλληλα την αντίστοιχη οικονομική επιβάρυνση, η οποία είναι δεσμευτική.
 • Για την πραγματοποίηση περιπάτου θα πρέπει:
  1. Το 15/μελές συμβούλιο να ενημερώσει τουλάχιστον την προηγούμενη μέρα το Διευθυντή
  2. Να αποφασίσει ο σύλλογος εξετάζοντας όλες τις προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση ή όχι του περιπάτου την προηγούμενη μέρα και
  3. Να εξετάσει ο σύλλογος -εφόσον έχει αποφασίσει για την πραγματοποίηση του περιπάτου- το πρωί τις καιρικές συνθήκες και να πάρει την τελική απόφαση της πραγματοποίησης ή μη του περιπάτου.
 • Βασική προϋπόθεση για την πραγματοποίηση περιπάτου είναι οι κατάλληλες καιρικές συνθήκες για τις οποίες αποφασίζει ο σύλλογος διδασκόντων.
 • Οι εκδρομές έχουν ψυχαγωγικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Επομένως όλες οι δραστηριότητες και οι εκδηλώσεις πρέπει να συμφωνούν μ? αυτόν.
 • Η συμμετοχή στις εκπαιδευτικές εκδρομές/ επισκέψεις είναι δικαίωμα των μαθητών/ -τριών και συναρτάται με τις υποχρεώσεις αυτών εντός της μαθητικής κοινότητας (ενεργός συμμετοχή) και στις υπόλοιπες δραστηριότητες του σχολείου (σχολικές εορτές, παρελάσεις κ.τ.ο.).
 • Η συμμετοχή όλων των μαθητών και μαθητριών στις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της εκδρομής είναι υποχρεωτική. Οι εκδρομές έχουν ομαδικό χαρακτήρα και η συμμετοχή είναι ομαδική.
 • Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η απομάκρυνση των μαθητών/ -τριών χωρίς την άδεια των συνοδών καθηγητών.
 • Δεν επιτρέπονται οι επισκέψεις και συναντήσεις με εξωσχολικούς χωρίς την άδεια των συνοδών καθηγητών.
 • Δεν επιτρέπονται συμπεριφορές που δε συνάδουν με τη μαθητική ιδιότητα (π.χ. αλόγιστη χρήση αλκοόλ, πρόκληση ζημιών και καταστροφών στα μέσα μεταφοράς, τα καταλύματα και τους επισκεπτόμενους χώρους, επιθετική συμπεριφορά, ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των ίδιων και άλλων, παραβίαση των ωρών κοινής ησυχίας κ.λ.π.)
 • Απαγορεύεται η αλλαγή δωματίων στα καταλύματα.
 • Η τήρηση του προγράμματος της εκδρομής είναι υποχρεωτική και δεσμευτική για όλους.
 • Οι μαθητές/-τριες είναι υποχρεωμένοι/-ες να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των συνοδών καθηγητών.
 • Οι μαθητές/-τριες είναι υποχρεωμένοι/-ες να προσέρχονται και να αναχωρούν σύμφωνα με το πρόγραμμα.
 • Τυχόν στάση και συμπεριφορά μαθητή/-τριας κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, η οποία ενέχει κινδύνους για τη σωματική ακεραιότητα του ίδιου/ της ίδιας ή της ομάδας, αποτελεί σημείο αναφοράς για την άρνηση του συλλόγου καθηγητών να επιτρέψουν τη συμμετοχή του/ της σε μαθητικές εκδρομές. Επίσης, η μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώνει τη διακοπή της εκδρομής για τα άτομα που δε συμμορφώνονται και τον αποκλεισμό τους από μελλοντικές εκδρομές του σχολείου.