Γενικό Λύκειο Καλαβρύτων

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Σχολικής Βιβλιοθήκης
(συντάκτης: Διαχειριστής , ημερ/νία: 07-12-2010)

 1. Μέλη της βιβλιοθήκης είναι όλοι οι μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολικού συγκροτήματος «Ευσέβιος Κηπουργός», εφόσον το επιθυμούν. Όλα τα μέλη παραμένουν ενεργά για όσο χρονικό διάστημα φοιτούν ή εργάζονται στο σχολείο.
 2. Τα μέλη έχουν δικαίωμα χρήσης του χώρου και του υλικού της βιβλιοθήκης. Οι χρήστες μπορούν ν? αναζητήσουν το υλικό που τους ενδιαφέρει είτε στα ράφια, είτε μέσω ειδικού προγράμματος Η/Υ με τη βοήθεια του υπεύθυνου της σχολικής βιβλιοθήκης.
 3. Στο χώρο της βιβλιοθήκης δεν επιτρέπονται το κάπνισμα, κάθε είδους ποτό και φαγητό.
 4. Σε όλους τους χώρους της βιβλιοθήκης τα μέλη τηρούν ησυχία.
 5. Το υλικό της συλλογής διατίθεται στα μέλη για διάβασμα στο αναγνωστήριο (εσωτερικός δανεισμός) ή στο σπίτι (εξωτερικός δανεισμός).
 6. Ο δανειζόμενος έχει υποχρέωση να υπογράφει στο βιβλίο δανεισμού τόσο κατά το δανεισμό όσο και κατά την επιστροφή του βιβλίου.
 7. Η βιβλιοθήκη είναι δανειστική για όλο το υλικό της εκτός από τα λεξικά, τα εγκυκλοπαιδικά λεξικά, τις ειδικές και πολυτελείς εκδόσεις, τις βιντεοκασέτες, τις κασέτες, τα cd-rom, τα cd μουσικής, τα dvd και τα περιοδικά, που δίνονται μόνο για εσωτερικό δανεισμό.
 8. Οι χρήστες δεν επανατοποθετούν οι ίδιοι τα βιβλία στα ράφια, αλλά τα αφήνουν με τάξη στην άκρη του τραπεζιού ή σε χώρο που υποδεικνύεται από τον υπεύθυνο της βιβλιοθήκης.
 9. Όλα τα μέλη μπορούν να δανειστούν μέχρι 2 βιβλία και για χρονικό διάστημα έως15 ημερών. Τα μέλη έχουν το δικαίωμα ανανέωσης του δανεισμένου υλικού μία επιπλέον φορά, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει ζητηθεί το συγκεκριμένο υλικό από άλλο χρήστη. Για την ανανέωση το μέλος έχει υποχρέωση να επιστρέψει το δανεισμένο υλικό.
 10. Σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής υλικού περισσότερο από τρεις (3) ημέρες αναστέλλεται η ιδιότητα του δανειζόμενου ως μέλους για ένα μήνα.
 11. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τα βιβλία που χρησιμοποιούν. Υπογραμμίσεις ή σημειώσεις στα βιβλία δεν επιτρέπονται. Το μέλος που χάνει ή καταστρέφει υλικό, έχει την υποχρέωση να το αντικαταστήσει.
 12. Οι μαθητές δεν μπορούν να πάρουν τίτλους προαγωγής ή απόλυσης από το σχολείο τους, αν δεν έχουν επιστρέψει στη βιβλιοθήκη το υλικό που έχουν δανειστεί.
 13. Όλοι οι χρήστες που είναι χρεωμένοι με ληξιπρόθεσμο υλικό δεν έχουν δικαίωμα άλλου δανεισμού.
 14. Το φωτοτυπικό μηχάνημα είναι διαθέσιμο μόνο για τις εργασίες που το σχολείο αναθέτει στους μαθητές και μόνο για τα βιβλία της βιβλιοθήκης.
 15. Το δανεισμένο υλικό δε μεταφέρεται σε άλλο μέλος. Ο καθένας δανείζεται για τον εαυτό του.
 16. Δεν επιτρέπεται η εξαγωγή υλικού, αν δεν έχει περάσει από τη διαδικασία δανεισμού. Με επανειλημμένη μη τήρηση των παραπάνω κανονισμών, το μέλος χάνει την ιδιότητα του.